Οι πωλήσεις γούνας θα μπορούσαν να απαγορευτούν στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι καταρτίζει σχέδια για την απαγόρευση της πώλησης ρούχων που περιέχουν γούνα στο πλαίσιο του Brexit